OFERTA CONSULTANTA PENTRU OPERATORI ECONOMICI

stiati ca2 OFERTA CONSULTANTA PENTRU OPERATORI ECONOMICI

de la începutul lunii iulie 2016, cand a intrat in vigoare noua legislatie privind achizitiile publice, autoritatile si institutiile publice pot achizitiona bunuri, servicii sau lucrari numai prin intermediul SEAP?

img1 OFERTA CONSULTANTA PENTRU OPERATORI ECONOMICI

Echipa noastra de experti în achiziţii publice va ofera asistenta si suport pentru activitatile de atribuire a contractelor de achiziţii publice,  care reprezinta OPORTUNITATI DE DEZVOLTARE A AFACERII!

Cum va putem ajuta?

Prin asigurarea SERVICIILOR DE CONSULTANTA SI SUPORT

 • Crearea unui cont in SEAP prin înscrierea în cel mai scurt timp posibil a societatii dumneavoastra in sistemul electronic de achizitii publice în  – atât transmiterea documentelor catre Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei,  cât și înscrierea on-line;
 • Asistența directă pentru descărcarea (după emitere) și instalarea certificatului digital pe calculatorul desemnat de dumneavoastra;
 • Instruire intensivă a persoanei desemnate în ceea ce privește utilizarea certificatului digital – dupa caz (directă sau prin intermediul Team-Viewer, de la distanță, durata maximă = 60 min);
 • Consultanță pentru intocmirea formularelor necesare pentru obtinerea de poziții în catalogul on-line S.E.A.P.;
 • Asistență tehnică directă sau remote în crearea primelor până la 10 poziții în catalogul on-line.
 • Identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin monitorizarea zilnica a invitatiilor de participare/cererilor de oferta/cumpararilor directe;
 • Analiza documentatiilor de atribuire si identificarea eventualelor incalcari ale legislatiei nationale sau comunitare;
 • Redactarea solicitarilor de clarificari;
 • Asistenta referitoare la pregatirea documentelor de calificare;
 • Consultanta referitoare la intocmirea ofertelor tehnice si financiare;
 • Redactarea acordurilor de asociere si/sau subcontractare, precum si consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea acestora;
 • Redactarea eventualelor obiectii la contractele de achizitie publica propuse in cadrul documentatiilor de atribuire;
 • Reprezentare/asistenta pe parcursul sedintelor de deschidere a ofertelor;
 • Consultanta privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achizitii publice;
 • Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica si de parteneriat public-privat.

                                            LISTA DE SERVICII

Nr. Crt. Serviciu Preţ

fara TVA

1. Inscrierea si crearea unui cont de operator economic in sistemul SEAP 200 lei
2. Inscrierea in catalogul SEAP a produselor comercializate 5 lei/ pozitie
3. Monitorizarea si informarea operatorilor economici privind anunturile/ invitatiile la procedura simplificata/cumpararile directe publicate zilnic pe SEAP pentru domeniile de activitate dorite 80 lei/ luna
4. Elaborarea dosarelor de achizitie în vederea participării la procedură (include studiere documentaţie, elaborare raport privind opţiunile clientului, întocmire şi gestionare eventuale solictări de clarificare, întocmire ofertă)  
     – achiziţie produse/servicii < 132.519 lei 550   lei/procedura
     – achiziţie lucrari < 441.730 lei 650   lei/procedura
     – achiziţie produse/servicii > 132.519 lei 1.000  lei/procedura
      – achiziţie lucrari > 441.730 lei 1.200   lei/procedura
     + participare la sedinta de deschidere (dupa caz) si reprezentare la procedură + 50 % din tariful pentru elaborare ofertă (la care se adaugă, pentru proceduri în afara localitatii, chetuieli de deplasare – cazare, transport, diurna)
     + formulare contestaţie (fara reprezentare la CNSC care se negociază separat) + 50 % din tariful pentru elaborare ofertă

 

In functie de solicitarile operatorilor economici serviciile de mai sus pot fi diversificate.

Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactați:

e-mail: proiecte.consultanta@gmail.com

telefon: 0230 521212, 0746 521515

fax: 0230 521515