Proiect Finantat Prin POR 2007–2013

logo sus 1024x156 Proiect Finantat Prin POR 2007–2013


 

Titlu proiect: „Cresterea Competitivitatii Societatii SC Holding Bit Ttelecom SRL Prin Dezvoltarea Serviciului De Acces Broadband La Internet Prin Retelele Wireless”,cod SMIS 15073, se incadreaza in PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

 

Obiectivul general –  utilizarea eficienta a resurselor existente pe piata serviciilor de internet, retele wireless, contribuind la imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor autohtone fata de competitorii din Uniunea Europeana.

 

Obiective specifice:

 

  1. Dezvoltarea infrastructurii tehnice necesare crearii unor retele wireless de furnizare internet si publicitate a comunitatilor si societatilor din zona de dezvoltare Nord-Est
  2. Recrutarea personalului necesar proiectarii si instalarii relelor wireless si operarii si gestionarii Centrului de Date pentru managementul retelelor si publicitate.
  3. Notorietate ridicata a obiectivelor si rezultatelor proiectului

Rezultate:

Cantitative: Crearea a 100 retele wireless de acces gratuit la internet.

Calitative: -Crearea a 100 retele wireless de conectare la internet, care vor deservi un numar de 24.000 de locuitori

  – Extinderea ofertei de servicii IT si retele wireless a SC Holding Bit Telecom SRL

BannerRegio1 Proiect Finantat Prin POR 2007–2013

Investim in viitorul tau !
Proiect selectat in cadrul Regio – Programului Operational
Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.
„Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana,
va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro