Continutul Proiectului

Axa Prioritara : 4. CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI REGIONAL SI LOCAL

Domeniu de interventie 4.3. : Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

Cod Proiect : 15703

Titlu Proiect : CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII S.C. HOLDING BIT TELECOM S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIULUI DE ACCES BROADBAND LA INTERNET PRIN RETELE WIRELESS

Beneficiar: S.C. Holding Bit Telecom S.R.L

Responsabil Implementare Proiect : Mariana Petreanu